روبالشتی

روبالشتی هاي  ایرامون با رنگ هاي متنوع و مناسب براي انواع بالشت ها. جنس های مختلف  به دليل نوع الياف به عنوان روبالشتي براي پوست و مو مناسب بوده و آلودگي ها را به خود جذب نميكند. همچنين به دليل نوع الياف و نرمي اين رو بالشتي ها پوست را زبر نميكند و باعث نرمي و لطافت پوست مي شود.